Příspěvky

Širokopásmová tlumivka

V poslední době se v mnoha konstrukcích objevuje "zázračná" širokopásmová tlumivka, která by měla být lepší zejména na kmitočtech nad 100 MHz. Popsaná tlumivka je odvozena z US Pat. 7 012 485 B2 (Daxiong Ji) a neměla by mít žádné rezonance v pásmu 5 - 1000 MHz. Tvoří ji 3 + 7 + 3 závity na dvouotvorovém jádru BN73-202. Schéma vinutí je na obrázku a je nutné jej dodržet.
Na výrobu tlumivky je třeba 56 cm drátu CuL 0,4 mm. Ačkoli to tak nevypadá, výroba tlumivky je poměrně pracná. A výsledek?
Tlumivka měla 1,11 mH. Na vyšších kmitočtech (> 350 MHz) opravdu není špatná, ale průběhy impedance mezi 100 - 200 MHz nejsou nijak oslnivé.
Pro porovnání uvádíme měření běžné tlumivky SMCC Fastron 1 mH. Měřená tlumivka měla ve skutečnosti 1,3 mH. Na kmitočtech do 200 MHz je lepší, než "patentová" tlumivka na jádru BN73-202. Vyplatí se tedy vyrábět uvedenou tlumivku? S přihlédnutím k ceně jádra BN73-202 mám za to, že nikoli. S tlumivkou SMCC 1 mH v sérii s další SMCC 47 μH …

Citlivá diferenciální vf sonda

Obrázek
Potřeboval jsem ověřit účinnost tlumivkového balunu a proto jsem potřeboval citlivou sondu, kterou by bylo možné přejíždět po povrchu koaxiálního kabelu a kontrolovat, jak kabel vyzařuje. Osvědčila se mi diferenciální sonda, která je dostatečně citlivá i bez jakéhokoli zesilovače. I když by ji bylo možné ocejchovat a využít k měření, v tomto případě stačil relativní údaj, šlo o to zjistit, jestli povrch koaxu vůbec vyzařuje a kde jsou případná minima a maxima vyzařování. Sonda splnila svůj úkol na jedničku, proto ji předkládám.

Zapojení je běžné se zdvojovačem, použil jsem Schottkyho diody BAT85, protože "koleno" jejich charakteristiky je podstatně níž a lze tak měřit i mnohem slabší vyzařování. Výchylku mikroampérmetru lze upravit potenciometrem. Vlastní sonda je tvožena dvěma čtverci z měděného drátu o straně 50 mm. Drát ohneme do tvaru podle nákresu a připojíme k transformátoru, který je navinut na toroidu FT50-75 a má 2x 1 závit + 12 závitů. Vinutí je z drátu CuL 0,3 mm…

Srovnávací tabulka feritových materiálů

Obrázek
(klikněte na obrázek)

KiCad 5.0.1. česky

Obrázek
Koncem září jsem dokončil českou lokalizaci návrhového systému KiCad verze 5.0.0. KiCad je rozsáhlý OpenSource, multiplatformní (Windows, Linux, MacOS) balík programů, určených pro kreslení schémat, návrh plošných spojů a modelování a analýzu elektronických obvodů. Projekt je vyvíjen pod patronací CERN (European Organization for Nuclear Research) ve švýcarském Meyrin v kantonu of Ženeva a pracuje na něm přes stovku vývojářů, inženýrů a překladatelů a několik tisíc beta testerů.
Kromě obvyklých doplňků, jako je editor symbolů (schématických značek) a editor pouzder obsahuje též víceúčelový kalkulátor, umožňující výpočet regulátorů napětí s třívývodovým pouzdrem (např. LM317T), šířky spoje vzhledem k proudovému zatížení a teplotnímu namáhání, výpočet izolačních mezer dle normy IPC2221, výpočet mikropáskových obvodů, vedení (pásek, dvoulinka, koax) a vlnovodů (koplanární, obdélníkový), vf útlumových článků (π, T) v závislosti na impedanci, tabulku barevného kódování hodnot součástek a …

Porovnání Q cívky, vinuté plným vodičem a licnou

Obrázek
Následující obrázek ukazuje stejnou cívku, která byla jednou navinuta plným vodičem a podruhé licnou (lankem).


Velmi zajímavý je průběh Q cívky na kmitočtech do 60 MHz. Obrázek ukazuje, že cívka, vinutá licnou (modrá křivka) má přibližně poloviční Q oproti cívce, navinuté plným vodičem (červená křivka). Ze značek je patrné, že na kmitočtu 18,035 MHz má cívka, navinutá plným vodičem Q = 184, zatímco cívka, vinutá licnou má pouhých 101.

Licnou se zde rozumí lanko z měděných drátků, které od sebe nejsou nijak izolovány a jsou tedy spojené po celé délce. Důvodem použití licny je to, že je měkčí a snadněji se proto zpracovává.

Tuto licnu nesmíme zaměnit s tzv. vf licnou, jejíž vodiče jsou od sebe vzájemně izolované a jsou vzájemně spojeny jen na začátku a na konci v místě pájení.


Důvodem k použití takové licny není její měkkost, ale snížení vlivu skinefektu, kdy dochází k zásadnímu nárůstu Q na kmitočtech do 2 MHz. Taková licna, tvořená 669 vzájemně izolovanými drátky byla použita k navin…

ŠMEJD! - Měřicí pinzeta pro SMD

Obrázek
Pokud často nakupujete na eBay, nevyhnutelně občas narazíte na nějaký nepovedený výrobek. I když se většinou jedná o položky v ceně desítek korun, je na tom nepříjemné to, že se vám jen těžko podaří najít obdobný výrobek bez chyb a pokud, bývá cena podstatně vyšší. Takovým šmejdem je měřicí pinzeta pro SMD čínské výroby.Takto by vám pinzeta měla pomoci při oživování obvodů se SMD součástkami. Myšlenka vpravdě geniální, kdyby pinzeta fungovala. Obrázek je však klamavý, místo toho dostanete pinzetu bez kontaktů (špiček) - ty jsou v pytlíku zvlášť. Novější verze mají sice špičky zlacené, ale to užitnou hodnotu výrobku nikterak nezvyšuje. Špičky totiž není možné do pinzety zastrčit tak, aby tam držely a zaručovaly dokonalý kontakt. Pokus o připájení kontaktů má přímo fatální následky, pinzeta je totiž z termoplastu s velmi nízkým bodem tavení, takže ani velmi opatrná práce nepomůže. Výsledku na následujícím obrázku se tedy nepodaří dosáhnout, problemaický kontakt je vidět v červeném kol…

ŠMEJD! Čínská pájecí pasta

Obrázek
Pokud se vám zdá pájecí flux drahý a chtěli byste něco levnějšího, rozmyslete si své počínání. eBay je sice plná různých přípravků, ale nevím o žádném, který by se vyrovnal např. HF Future Rework Jelly české firmy ELCHEMCO (doporučuji, vynikající výrobek) nebo pájecí kapaliny Kester.
Tento šmejd bývá označován jako "150g High Intensity Professional Solder Soldering Paste Flux Gel für BGA SMD Lot"
nebo
"ZJ-18 80g Environmental Soldering Solder Flux Paste Grease Gel"
nebo
"Advanced Quality ZJ-18 Soldering Solder Flux Paste" a vypadá takto:


Za svých 3 - 8 euro však dostanete rozpatlanou směs vazelíny a nadrcené kalafuny, která se hodí tak nanejvýš k promazání pantů u vrat stodoly, ale v žádném případě k letování. Pokud se pokusíte tento "zázrak" použít k tomu, k čemu by měl sloužit, počítejte s tím, že budete mít problémy očistit desku od tohoto "fluxu" ale na kvalitní, profesionálně proůité spoje zapoměňte.