Příspěvky

KiCad 5.0.1. česky

Obrázek
Koncem září jsem dokončil českou lokalizaci návrhového systému KiCad verze 5.0.0. KiCad je rozsáhlý OpenSource, multiplatformní (Windows, Linux, MacOS) balík programů, určených pro kreslení schémat, návrh plošných spojů a modelování a analýzu elektronických obvodů. Projekt je vyvíjen pod patronací CERN (European Organization for Nuclear Research) ve švýcarském Meyrin v kantonu of Ženeva a pracuje na něm přes stovku vývojářů, inženýrů a překladatelů a několik tisíc beta testerů.
Kromě obvyklých doplňků, jako je editor symbolů (schématických značek) a editor pouzder obsahuje též víceúčelový kalkulátor, umožňující výpočet regulátorů napětí s třívývodovým pouzdrem (např. LM317T), šířky spoje vzhledem k proudovému zatížení a teplotnímu namáhání, výpočet izolačních mezer dle normy IPC2221, výpočet mikropáskových obvodů, vedení (pásek, dvoulinka, koax) a vlnovodů (koplanární, obdélníkový), vf útlumových článků (π, T) v závislosti na impedanci, tabulku barevného kódování hodnot součástek a …

Porovnání Q cívky, vinuté plným vodičem a licnou

Obrázek
Následující obrázek ukazuje stejnou cívku, která byla jednou navinuta plným vodičem a podruhé licnou (lankem).


Velmi zajímavý je průběh Q cívky na kmitočtech do 60 MHz. Obrázek ukazuje, že cívka, vinutá licnou (modrá křivka) má přibližně poloviční Q oproti cívce, navinuté plným vodičem (červená křivka). Ze značek je patrné, že na kmitočtu 18,035 MHz má cívka, navinutá plným vodičem Q = 184, zatímco cívka, vinutá licnou má pouhých 101.

Licnou se zde rozumí lanko z měděných drátků, které od sebe nejsou nijak izolovány a jsou tedy spojené po celé délce. Důvodem použití licny je to, že je měkčí a snadněji se proto zpracovává.

Tuto licnu nesmíme zaměnit s tzv. vf licnou, jejíž vodiče jsou od sebe vzájemně izolované a jsou vzájemně spojeny jen na začátku a na konci v místě pájení.


Důvodem k použití takové licny není její měkkost, ale snížení vlivu skinefektu, kdy dochází k zásadnímu nárůstu Q na kmitočtech do 2 MHz. Taková licna, tvořená 669 vzájemně izolovanými drátky byla použita k navin…

ŠMEJD! - Měřicí pinzeta pro SMD

Obrázek
Pokud často nakupujete na eBay, nevyhnutelně občas narazíte na nějaký nepovedený výrobek. I když se většinou jedná o položky v ceně desítek korun, je na tom nepříjemné to, že se vám jen těžko podaří najít obdobný výrobek bez chyb a pokud, bývá cena podstatně vyšší. Takovým šmejdem je měřicí pinzeta pro SMD čínské výroby.Takto by vám pinzeta měla pomoci při oživování obvodů se SMD součástkami. Myšlenka vpravdě geniální, kdyby pinzeta fungovala. Obrázek je však klamavý, místo toho dostanete pinzetu bez kontaktů (špiček) - ty jsou v pytlíku zvlášť. Novější verze mají sice špičky zlacené, ale to užitnou hodnotu výrobku nikterak nezvyšuje. Špičky totiž není možné do pinzety zastrčit tak, aby tam držely a zaručovaly dokonalý kontakt. Pokus o připájení kontaktů má přímo fatální následky, pinzeta je totiž z termoplastu s velmi nízkým bodem tavení, takže ani velmi opatrná práce nepomůže. Výsledku na následujícím obrázku se tedy nepodaří dosáhnout, problemaický kontakt je vidět v červeném kol…

ŠMEJD! Čínská pájecí pasta

Obrázek
Pokud se vám zdá pájecí flux drahý a chtěli byste něco levnějšího, rozmyslete si své počínání. eBay je sice plná různých přípravků, ale nevím o žádném, který by se vyrovnal např. HF Future Rework Jelly české firmy ELCHEMCO (doporučuji, vynikající výrobek) nebo pájecí kapaliny Kester.
Tento šmejd bývá označován jako "150g High Intensity Professional Solder Soldering Paste Flux Gel für BGA SMD Lot"
nebo
"ZJ-18 80g Environmental Soldering Solder Flux Paste Grease Gel"
nebo
"Advanced Quality ZJ-18 Soldering Solder Flux Paste" a vypadá takto:


Za svých 3 - 8 euro však dostanete rozpatlanou směs vazelíny a nadrcené kalafuny, která se hodí tak nanejvýš k promazání pantů u vrat stodoly, ale v žádném případě k letování. Pokud se pokusíte tento "zázrak" použít k tomu, k čemu by měl sloužit, počítejte s tím, že budete mít problémy očistit desku od tohoto "fluxu" ale na kvalitní, profesionálně proůité spoje zapoměňte.

Obvod soft startu pro napájecí zdroje

Obrázek
Nárazový proud při zapnutí zdroje dokáže pěkně potrápit, ať jde o běžný staniční zdroj 13,8V/20A s kvalitním transformátorem na toroidním jádru nebo o velký PA. Proto bývá nutné tento proud omezit. Běžně se k tomu používají výkonové odpory, dimenzované na 10 - 30 W. Odpory musí snést nárazový proud celého zdroje. Ty pak bývají po určitém čase (většinou 1-5 s) zkratovány pomocí relé. Bohužel však často narazíme na konstrukce, kde je odpor v primáru transformátoru zapojen trvale, takto je "řešen" např. jeden zdroj 13,8V/20A, který byl svého času komerčně nabízen mezi radioamatéry.


Asi nejlepším řešením je obvod, který publikoval Pavel Meca v [1]. Využívá výkonové NTC termistory s časovačem, který zajistí zkratování termistorů po cca 3 sekundách. Obvod se vyráběl jako stavebnice, příp. hotový modul a byl v nabídce plzeňské firmy MeTronix za 195 Kč.
Obr. 1. Stavebnice MeTronix MS 22050
Tento obvod, postavený ze stavebnice, používám v zdroji 13,8V/20A již nejméně 4 r…

UTP, FTP, S/FTP? Malé zopakování jistě neuškodí

Obrázek
Tyto kabely můžeme s výhodou použít pro napájení přijímacích antén. Vzhledem k tomu, že obsahují celkem 4 kroucené páry, lze další páry využít např. k napájení předzesilovače, přepínání filtrů apod. a není nutné se zabývat konstrukcí napájecí výhybky, oddělující stejnosměrné napájení od vf signálu. Některé významné vlastnosti, jako např. potlačení soufázových (plášťových, CM) proudů lze ještě vylepšit použitím plášťové tlumivky, čímž se lze dostat na lepší hodnoty, než jakých dosáhneme s běžným koaxiálním kabelem (právě to je důvodem, proč se upustilo od koaxiálních datových rozvodů a používají se téměř výhradně tyto kabely). Bližším pohledem také zjistíme, že jejich vf parametry jsou velmi zajímavé, zejména pro kmitočty do 10 MHz. Zopakujme si proto v krátkosti význam a rozdíly mezi jednotlivými kabely, jak je definováno v ISO/IEC 11801:200.
U/UTP Kabel bez jakéhokoliv stínění (Unscreened), jen s kroucenými páry (Twisted Pair). Běžný nestíněný kabel, označovaný jako UTP…