Příspěvky

ŠMEJD! - Měřicí pinzeta pro SMD

Pokud často nakupujete na eBay, nevyhnutelně občas narazíte na nějaký nepovedený výrobek. I když se většinou jedná o položky v ceně desítek korun, je na tom nepříjemné to, že se vám jen těžko podaří najít obdobný výrobek bez chyb a pokud, bývá cena podstatně vyšší. Takovým šmejdem je měřicí pinzeta pro SMD čínské výroby.Takto by vám pinzeta měla pomoci při oživování obvodů se SMD součástkami. Myšlenka vpravdě geniální, kdyby pinzeta fungovala. Obrázek je však klamavý, místo toho dostanete pinzetu bez kontaktů (špiček) - ty jsou v pytlíku zvlášť. Novější verze mají sice špičky zlacené, ale to užitnou hodnotu výrobku nikterak nezvyšuje. Špičky totiž není možné do pinzety zastrčit tak, aby tam držely a zaručovaly dokonalý kontakt. Pokus o připájení kontaktů má přímo fatální následky, pinzeta je totiž z termoplastu s velmi nízkým bodem tavení, takže ani velmi opatrná práce nepomůže. Výsledku na následujícím obrázku se tedy nepodaří dosáhnout, problemaický kontakt je vidět v červeném kol…

ŠMEJD! Čínská pájecí pasta

Obrázek
Pokud se vám zdá pájecí flux drahý a chtěli byste něco levnějšího, rozmyslete si své počínání. eBay je sice plná různých přípravků, ale nevím o žádném, který by se vyrovnal např. HF Future Rework Jelly české firmy ELCHEMCO (doporučuji, vynikající výrobek) nebo pájecí kapaliny Kester.
Tento šmejd bývá označován jako "150g High Intensity Professional Solder Soldering Paste Flux Gel für BGA SMD Lot"
nebo
"ZJ-18 80g Environmental Soldering Solder Flux Paste Grease Gel"
nebo
"Advanced Quality ZJ-18 Soldering Solder Flux Paste" a vypadá takto:


Za svých 3 - 8 euro však dostanete rozpatlanou směs vazelíny a nadrcené kalafuny, která se hodí tak nanejvýš k promazání pantů u vrat stodoly, ale v žádném případě k letování. Pokud se pokusíte tento "zázrak" použít k tomu, k čemu by měl sloužit, počítejte s tím, že budete mít problémy očistit desku od tohoto "fluxu" ale na kvalitní, profesionálně proůité spoje zapoměňte.

Obvod soft startu pro napájecí zdroje

Obrázek
Nárazový proud při zapnutí zdroje dokáže pěkně potrápit, ať jde o běžný staniční zdroj 13,8V/20A s kvalitním transformátorem na toroidním jádru nebo o velký PA. Proto bývá nutné tento proud omezit. Běžně se k tomu používají výkonové odpory, dimenzované na 10 - 30 W. Odpory musí snést nárazový proud celého zdroje. Ty pak bývají po určitém čase (většinou 1-5 s) zkratovány pomocí relé. Bohužel však často narazíme na konstrukce, kde je odpor v primáru transformátoru zapojen trvale, takto je "řešen" např. jeden zdroj 13,8V/20A, který byl svého času komerčně nabízen mezi radioamatéry.


Asi nejlepším řešením je obvod, který publikoval Pavel Meca v [1]. Využívá výkonové NTC termistory s časovačem, který zajistí zkratování termistorů po cca 3 sekundách. Obvod se vyráběl jako stavebnice, příp. hotový modul a byl v nabídce plzeňské firmy MeTronix za 195 Kč.
Obr. 1. Stavebnice MeTronix MS 22050
Tento obvod, postavený ze stavebnice, používám v zdroji 13,8V/20A již nejméně 4 r…

UTP, FTP, S/FTP? Malé zopakování jistě neuškodí

Obrázek
Tyto kabely můžeme s výhodou použít pro napájení přijímacích antén. Vzhledem k tomu, že obsahují celkem 4 kroucené páry, lze další páry využít např. k napájení předzesilovače, přepínání filtrů apod. a není nutné se zabývat konstrukcí napájecí výhybky, oddělující stejnosměrné napájení od vf signálu. Některé významné vlastnosti, jako např. potlačení soufázových (plášťových, CM) proudů lze ještě vylepšit použitím plášťové tlumivky, čímž se lze dostat na lepší hodnoty, než jakých dosáhneme s běžným koaxiálním kabelem (právě to je důvodem, proč se upustilo od koaxiálních datových rozvodů a používají se téměř výhradně tyto kabely). Bližším pohledem také zjistíme, že jejich vf parametry jsou velmi zajímavé, zejména pro kmitočty do 10 MHz. Zopakujme si proto v krátkosti význam a rozdíly mezi jednotlivými kabely, jak je definováno v ISO/IEC 11801:200.
U/UTP Kabel bez jakéhokoliv stínění (Unscreened), jen s kroucenými páry (Twisted Pair). Běžný nestíněný kabel, označovaný jako UTP…

Pomůcka pro práci se SMD součástkami

Obrázek
Často pracuji se SMD součástkami a proto mě zaujala zvláštní pomůcka, o které jsem našel zmínku na stránkách Petra, OK1RP. Šlo o tzv. adhezivní SMD pero – StickyPen. Je to v podstatě nástroj, na který se SMD součástka pouhým dotykem přilepí a drží na něm. To umožňuje pohodlnou manipulaci, přesné umístění součástky a jej držení až do zapájení.Prodejce prezentuje StickyPen takto: StickyPen je vybaven kovovým stabilním tyčinkou, na které je umístěna speciální přilnavá hmota, tvořící pracovní hrot o různých volitelných průměrech. Jednoduše jemným dotykem hrotu na povrch SMD součástky si ji přichytíte a následně s ní můžete libovolně manipulovat, přemísťovat ji z pracovní podložky nebo přímo z pásku na Vaši desku plošných spojů. Nemusíte se obávat ztráty součástky! Na přilnavém hrotu součástka drží i při rychlých pohybech nebo při nárazu ruky na pracovní stůl. Krátkým prohřátím kontaktní plošky s pájkou na jedné straně součástku zafixujete. StickyPen splnil svůj úkol a nyní jej můžete …

Měřicí zesilovač s funkcí PEAK HOLD

Obrázek
Popisovaný zesilovač je určen k měření špičkové hodnoty rychle se měnící veličiny. Nalezne uplatnění např. ve wattmetrech, při měření anodových či kolektorových proudů. Lze ho použít nejen s ručkovými měřicími přístroji, ale také při zobrazování pseudoanalogových údajů (bargraf). Chceme-li měřit rychle se měnící veličinu digitálním měřidlem, bez tohoto zesilovače se neobejdeme – čas potřebuje jak měřicí přístroj k ustálení a zobrazení hodnoty, tak i my k odečtení, pohled na mrkající osmičky opravdu není k ničemu. Zesilovač najde uplatnění i v různých ochranných obvodech i tam, kde je signál dále zpracováván např. počítačem. V zapojení je použit známý a oblíbený dvojitý operační zesilovač LM358. Jeho hlavní předností je, že nepotřebuje symetrické napájecí napětí, lze ho napájet libovolným napětím v rozsahu 3 – 32 V. LM358 není pravý rail-to rail OZ, jeho napájecí napětí musí být minimálně o 1 V vyšší, než nejvyšší hodnota vstupního (měřeného) napětí. Obvod má nepatrnou spotřebu (500 μ…

Vf zesilovač s vysokou intermodulační odolností

Obrázek
Je použito osvědčené zapojení podle W7IUV verze 6.0, tj. poslední publikovaná verze. Byly u něj optimalizovány především intermodulační parametry i za cenu nepatrného zhoršení šumového čísla. Schéma zesilovače.
Poznámky ke konstrukci
Dosažení potřebného zisku 20 dB je poměrně snadné. Vliv šumového čísla bývá na krátkých vlnách přeceňován. U mnoha komerčních výrobků je uváděno neuvěřitelně nízké šumové číslo, které se při měření nepotvrdí - je buď vyšší, nebo má předzesilovač velmi špatné intermodulační parametry (OIP3) a kmitočtový průběh vstupní impedance je nepříznivý. Ve skutečnosti má být šumové číslo jen takové, aby nedocházelo ke zhoršení celkového šumu, tj. převažuje součet lokálního a vzdáleného QRN. I tak je absolutní šumové číslo zesilovacího stupně s 2N5109 kolem 4 dB.
Velmi kritický je OIP3 (zvlášť na 160 a 80 m), který je s 2N5109 v tomto zapojení kolem 43 dBm. Při této hodnotě prakticky nezpůsobí žádné problémy ani případné pronikající signály z středovlnného pásma. Je vš…