Příspěvky

Propojky k univerzálním zapojovacím deskám

Pokud vyvíjíte konstrukce s Arduinem, Teensy, BluePill a podobnými moduly, možná jste si oblíbili univerzální zapojovací desky (tzv. breadboard). Lze je celkem levně pořídit na eBay a poměrně draho u našich prodejců, i když jde o tytéž desky. Jedna z věcí, kterou budete k vývoji konstrukce potřebovat, jsou drátové propojky, tzv. jumpery. I ty lze koupit na eBay, ale pozor!
Koupíte-li tyto jumpery, stane se zapojování marným soubojem ducha s hmotou, která nakonec vždy zvítězí a konstruktérovi zbudou pocuchané nervy a někdy také zničená zkušební deska a bolestivě popíchané prsty.
Problém je v ocelových koncovkách, které jsou odsekané tak, že mají velmi ostré hrany. Pokus o zasunutí koncovky do propojovacího pole pak skončí tím, že se hrany koncovky zaseknou do kontaku v desce tak, že se kontakt nerozevře a není možné koncovku zasunout až do konce. K propojení nedojde a koncovka z desky vypadne. Pokud použijete sílu, vytlačíte kontakt z desky spodem a ne vždy se podaří vrátit ho na půvo…

Optimalizace přijímací antény DHDL

Obrázek
V mailing listu [Topband] se rozproudila debata na téma antény DHDL a jejích rozměrů. Vyskytly se tam i poněkud kuriózní názory, jako např. že obvod jedné smyčky nesmí být větší, než λ/4 na jakémsi "zlomovém" kmitočtu, pročež je-li větší, je anténa "useless". Jaký kmitočet je "zlomový" ovšem nebylo řečeno. Proti tomu další názor, že to není pravda. Autor antény AA7JV dodává, že DHDL bude vždycky "nízkošumová" anténa, i když nebude fungovat, jako DHDL. Co se tím však myslí, zapomněl autor onoho komentáře i AA7JV dodat. Zřejmě vědí něco, co já ne...

Když už bylo komentářů moc a všechny spíš typu názor, tj. žádné zdůvodnění, odvození apod., rozhodl jsem se udělat si vlastní optimalizaci. Model NEC (4nec2) jsem poněkud upravil:
CM Double Half-Delta Loop RX Antenna CM By George Wallner, AA7JV CM used at Chesterfield DXpedition TX3A CM optimized by OK1RR CE SY h=1.5 SY vh=3.700271 SY l=17.79364 SY R=1126.759 GW 1 10 0 0 h 0 0 h+vh 5.e-4 GW 2 10 0 0 h+vh l 0.1 h …

Šikovné udělátko pro univerzální zkušební desky

Obrázek
Při toulkách po eBay jsem narazil na šikovnou věcičku, která mě okamžitě nadchla a kterou jsem musel mít. Komentáře netřeba, kdo jste zápolil s přívodem napájecího napětí na univerzální zkušební desku (zapichovací), tzv. breadboard, budete mít hned jasno.


Tohle šikovné udělátko obsahuje vedle napájecího konektoru, kam můžete přivést 7 - 30 V (lépe nejít přes 10 V kvůli ztrátovému výkonu na regulátorech) také regulátory 3,3V a 5V, ochrannou diodu, blokovací elyty, signalizační LED, konektor microUSB, pin headery s napětím 3,3V a 5V a dva přepínače, jejichž pomocí lze zvolit napětí 3,3V nebo 5V. Vše je dvojité, takže na napájecích "šínách" desky můžete mít na jedné straně 5V a na druhé 3,3V. Maximální povolený odběr je podle provedení regulátorů (SOT223) 400 mA.
Neuškodí pár detailních obrázků:


Tahle věcička vyjde na 1 euro a najdete ji snadno na eBay, pokud budete hledat "breadboard power supply" (úplný titulek v mém případě zněl "Popular Breadboard Power Supply m…

Univerzální nf zesilovač s LM386

Obrázek
Na mnoha místech jsem našel konstrukci včetně návrhu plošných spojů, občas s poznámkou, že se s náklady vejdeme do 200 Kč apod. Bohužel jsem ale nenašel upozornění, že tento zesilovač je běžně k mání v cenách kolem 1,5 euro za 2 kusy na eBay. Moje rada tedy zní: nestavět - koupit!

Za uvedenou cenu tedy dostaneme destičku opravdu malých rozměrů, avšak bezvadně fungující. Zesilovač je navržen pro zesílení 200. Napájecí napětí Vcc můýže být 5 - 12 V. Zapojení vývodů desky zesilovače vypadá takto:
A jelikož nakupujeme v Číně, obvyklé varování: Jak vidno, prodejce se odváží dát na web i takové foto. Dlužno však podotknout, že můj zesilovač přišel čisťounký a bezvadně fungoval na první zapojení.
A jak a kde koupit? Na eBay si do vyhledávání zadejte třeba lm386 module a systém vás navede...

Dva zesilovače pro smyčkové antény

Obrázek
Pro experimentátory tu mám dvě velmi zajímavá zapojení zesilovačů pro smyčkové antény, které jsem dosud nepostavil, nic tedy o nich nevím.
První z nich vychází z prací Chrise Traska N7ZWY. V roce 2014 v rámci Autoimunity Research Foundation zveřejnil pod licencí Creative Commons prof. Trevor Marshall zapojení zesilovače s velmi malou vstupní impedancí, který je určen pro smyčkové antény. Byl použit jako náhrada "zalitého" zesilovače u antény Wellbrook ALA 1530 a bylo s ním dosaženo mnohem lepších výsledků (IM odolnost, šumové číslo), než s původním zesilovačem. Na zapojení je zajímavý mj. i obvod pro vytváření a stabilizaci předpětí tranzistorů 2N5109 a použití TVS diod, tzv. 'lightning clamps' RCLAMP2502L firmy Semtech, omezující vstupní napětí na 2,5 V. Tyto diody byly vyvinuty pro ochranu vstupů síťových karet v LAN rozvodech a představují asi nejlepší dostupnou ochranu vstupu zesilovače před přepětím a signálem vlastního vysílače. Jsou bohužel drahé a obtížně se…

Zesilovač LZ1AQ pro smyčkovou anténu

Obrázek
Zesilovač je standardní diferenciální zesilovač v zapojení se společnou bází [1]. Diferenciální vstupní odpor zesilovače je přibližně 3 ohmy při 1 MHz (stoupá s frekvencí, 7 ohmů @ 30 MHz, model SPICE) a zajišťuje vyrovnaný anténní faktor v širokém pásmu. Tato velmi nízká vstupní impedance snižuje také citlivost smyčky na elektrickou složku pole na minimální úroveň. Zesílení zesilovače s 1 m2 smyčkou je nastaveno tak, aby výsledný anténní faktor byl přibližně mezi 0 až +6 dB/m (závisí na velikosti smyčky, tvaru a indukčnosti). V tomto případě je úroveň výstupního vnitřního šumu na aktivní WSML (Wideband Small Magnetic Loop) smyčce asi 10-15 dB nad úrovní vlastního šumu RX s MDS-130dBm @ 500Hz (tato citlivost je obvyklá u většiny komerčních transceiverů). Zvýšení zesílení zvýší pouze nelineární úroveň zkreslení.
Obr. 1a. Schéma zesilovače

Obr. 1b. Schéma napájecí části Diferenciální zesilovač má dvě výhody pro redukci nelineárního zkreslení - snižuje úroveň signálu o 6 dB na každé rameno …

Přípravek k měření feritových jader

Obrázek
Zjistit vlastnosti neznámého jádra nebývá až tak složité. Budeme k tomu potřebovat jednoduchý přípravek.
Použito je opletení, stažené z nějakého druhu RG-8. Použijeme-li tenčí vodič, mírně se zvýší indukčnost. Spodní vodič je tvořen 2,5 cm širokým měděným páskem, čímž se minimalizuje indukčnost. Použitím 2 závitů na měřeném feritu se vynásobí impedance 4x. V tomto jednoduchém uspořádání však nelze zjistit, zda je impedance reálná nebo reaktanční. Proto bereme v úvahu její minimální hodnotu. Je-li analyzátor vybaven skenovací funkcí, je nalezení minima snadné, jinak je nutné proladit analyzátor manuálně. Frekvence, při které je naměřená impedance minimální, odpovídá FX=R.
Pokud je k dispozici vektorový analyzátor impedance, není zatěžovací odpor 50 Ω použit a můžeme přímo měřit hodnoty obou složek komplexní permeability μ = μ' + μ". Poměrně spolehlivou metodou, jak určit neznámý typ feritu, je nalezení frekvence FX=R, tedy frekvence, při které je induktivní složka impedance s…